Qualitat

Apostem per una millora contínua en la qualitat i seguretat alimentària, tenint com a clar objectiu garantir les màximes condicions higiènic-sanitàries en tots els nostres processos productius. Això ens ha permès, des de fa anys, revalidar-nos en l'estàndard IFS.

La nostra Política està basada en el compliment de la legalitat i la millora de la seguretat alimentària, laboral i mediambiental.

Els esforços de tot el personal estan dirigits a garantir la màxima qualitat dels productes processats i els serveis oferts als nostres clients.